6 Nag, pretty close

Minimalvision 6 – Nag, pretty close, Geometry, Minimal, Drawing
Minimalvision 6 – Nag, pretty close, Geometry, Minimal, Drawing